spoločnosť:

JASE, spol. s r.o.

adresa:

985 45 Látky č. 150

mobil:

+421 905 398 558

e-mail:

jase@dtnet.sk