o nás

JASE, spol. s r.o. so sídlom na Látkach pôsobí v drevárskom priemysle od roku 2004. Hlavným predmetom podnikania je nákup drevnej hmoty za účelom jej ďalšieho predaja a v súčasnosti predstavuje cca 88 % z celkových tržieb. Ročný objem obchodovaného guľatého dreva firmy JASE je viac ako 45 tis. m3. Výkup drevnej hmoty prebieha na jednotlivých lokalitách (peň, odvozné miesto, naložený dopravný prostriedok) za vopred dohodnutú cenu a podľa dojednanej technickej špecifikácie.

Firma JASE drevnú hmotu nakupuje od viacerých dodávateľov. Väčšinou sú to odštepné závody, urbáre, alebo mestské lesy. Od vlastníkov alebo užívateľov lesa firma vykupuje drevo v poraste na lokalite „peň“, alebo na odvoznom mieste, poprípade na expedičných skladoch. Prístup ku každému klientovi je individuálny a cenu dreva stanovuje osobitne pre každú položku. V prípade záujmu o nákup drevnej hmoty sa zástupcovia firmy dohodnú na osobnom stretnutí, najlepšie priamo pri konkrétnej drevnej hmote v lese, na odvoznom mieste alebo expedičnom sklade. Po obhliadke drevnej hmoty, posúdení terénnych podmienok, odvoznej vzdialenosti a požiadaviek na činnosti súvisiace s ťažbou, približovaním, manipuláciou a odvozom dreva, firma klientovi poskytne cenovú ponuku na danú drevnú hmotu a na spôsob jej dopravy. Pri predaji dreva na „pni“ firma vie zabezpečiť ťažbu a približovanie dreva s možnosťou upratania zvyškov po ťažbe. Pri predaji dreva na odvoznom mieste alebo expedičnom sklade (drevo v celých dĺžkach, alebo len niektoré druhy sortimentov) si spravidla ťažbu a približovanie dreva zabezpečuje jeho predajca alebo majiteľ.

Firma vykupuje všetky druhy hospodárskych drevín a všetky sortimenty. Odberateľom môže byť ktokoľvek, kto má záujem o drevnú hmotu a má dobré ceny.

produkty a služby

Ťažba, približovanie, manipulácia dreva - Firma JASE poskytuje ťažbu dreva lesným univerzálnym traktorom typu LKT 82, ktorý má na zadnom kozlíku vysoko-výkonnú hydraulickú ruku Longlift 140. Slúži na manipuláciu dreva podľa sortimentu a využíva sa aj ako vývozka na vývoz biomasy, nakoľko sa dá zapojiť aj vývozný vozík. Bola vyvinutá pre selektívne prebierky, predrubné ťažby, ako aj rubné ťažby. K LKT 82 je pridelený strojník a dvaja manipulanti (jeden pilčík + merač alebo dvaja pilčíci). Manipuláciu firma vykonáva podľa požiadaviek objednávateľa služby. Firma vykonáva aj nakládku zmanipulovaného dreva. Cena za manipuláciu sa dojednáva individuálne. Tieto práce si vyžadujú obsluhu reťazovej motorovej píly pri stínaní, odvetvovaní a manipulácii dreva v normálnych a kalamitných ťažbách, na skladoch dreva a v komunálnej sfére.

Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami – firma JASE sa zaoberá prepravou dreva od roku 2004. Služby v oblasti dopravy dreva vykonáva štyrmi odvoznými súpravami na dlhé a krátke drevo vnútroštátne i medzinárodne. Sú to kamióny značky SCANIA s návesom od firmy Schwarzmȕller. Firma disponuje dvoma súpravami s hydraulickou rukou a s hladkými klanicovými návesmi. Cena pri preprave dreva sa dohaduje individuálne podľa množstva prepravovaného dreva, prípadne počtu kilometrov.

Predaj palivového dreva a biomasy – druhotný odpad - biomasa (tenšia drevná hmota, konáre, haluze, lesný odpad), ktorý ostane po ťažbe, firma JASE následne predáva odberateľovi, ktorý si tento odpad spracuje na štiepku, nakoľko firma zatiaľ nevlastní štiepkovač ani kamión s kontajnerom na štiepku. Drevnú hmotu, ktorá je vhodná ako palivové drevo predáva domácim spotrebiteľom, ktorí kúria drevom. Na prepravu má firma k dispozícii TATRU 815 a VOLVO s hydraulickou rukou.

Zalesňovanie, prerezávky a ostatné pestovateľské práce – v mimoriadnych situáciách (lykožrút smrekový, víchrice) vznikajú tzv. holoruby, ktoré je treba znova zalesniť. Preto firma poskytuje aj služby tohto charakteru. Prerezávky sa robia technikou sprístupnenia k terénu, to znamená, že sa urobia prístupové cesty, aby sa vedela do hory dostať technika. Potom sa spília nepotrebné alebo staré, odhnité stromy, aby hora prosperovala. Stromy sa označujú červenou alebo ružovou farbou. Označuje ich osoba, ktorá je poverená touto činnosťou. Pestovateľské práce slúžia hlavne k prečisťovaniu a ochrane lesa napr. vyžínanie, okopávanie, ochrana kmeňov proti ohryzu lesnou zverou, aplikácia feromónových sáčkov proti lykožrútom atď.

kontakt

  • spoločnosť:
  • adresa:
  • mobil:
  • e-mail:
  • JASE, spol. s r.o.
  • 985 45 Látky č. 150
  • +421 905 398 558
  • jase@dtnet.sk